نمونه نان ها

درباره پروژه

نان های کارگاه نان فانتزی مجتمع سحر مدرن ترین و به روز ترین کارگاه پخت نان در استان اردبیل است.

اطلاعات پروژه

تاریخ شروع فعالیت : 14 شهریور 1396

بودجه اجرایی : 2,500,000 تومان

مدیر عامل: هوشیار عزیزی