اخبار

20 آذر, 1398

اخبار جدید

دعوت از مربی مجرب  آلمانی از آکادمی  deutsches backerhand werk weinheim برای آموزش پخت انواع نان های به روز دنیا و آلمان  پرسنل کارگاه  

اخبار
20 آذر, 1398

اخبار جدید

در سال 95 افتتاح متل با 11 اتاق و تالار به ظرفیت 1000 نفر در سال 96  احداث دو ساختمان برای خشکشویی  ولبنیات محلی در سال 97 کلنگ زنی فاز 2 مجتمع سحر

اخبار
20 آذر, 1398

اخبار

تکمیل  بخش های فعال مجتمع  جایگاه سوخت گیری افزودن cng  و بنزین سوپر و افتتاح بخش های جدید از جمله : لواش پزی سنتی

اخبار
20 آذر, 1398

اخبار

مجتمع سحر  در سال 1390 در شهر مرادلو  با خدماتی چون رستوران ، فروشگاه  و کارگاه نان و شیرینی  و جایگاه سوخت گیری بنزین و گازوئیل افتتاح گردید .

اخبار