لواشی

در پخت نان نوع خمیر و آرد اولین اولویت است و در کارگاه لواش پزی سعی گردیده از آرد مرغوب و آرد کامل استفاده گردد و

طبق استاندارد های اروپا استفاده از خمیر ترش در پخت نان از اهمیت ویژه برخوردار است .

نوع فر و تنور نیز دارای اهمیت است اگر حرارت به طور کامل پخش گردد باعث می شود که نان بهتر پخت گردد .

طبق استاندارد های اروپا مدت تخمیر خمیر و مدت پخت و نحوه پخت نقش مهمی در کیفیت نان دارد .

در بخش لواش پزی مجتمع سحر ، تولید انواع نان های لواش  از جمله لواش آرد کامل ، لواش جو ، لواش حاوی آرد چاودار

(روگن ) ، لواش شیری ، لواش کره ای پخت می شود.

پخت لواش ها به صورت کاملا سنتی صورت میگیرد در لواش پزی برای پخت نان ها از خمیر ترش استفاده می گردد و همچنین

تنور سنتی  تعبیه شده در کارگاه لواش پزی کاملا به روش سنتی میباشد تا حرارت به طور کامل در همه نقاط تنور پخش گردد تا

پخت نان به صورت کامل صورت بگیرد . در پخت نان ها از تنور سنتی و فر استفاده می گردد.