خشکشویی

ساختمان خشکشویی مجتمع سحر در اواخر پائیز 97 بنا گرددید و سپس شروع به کار کرد .

تمام تجهیزات خشکشویی به روز بوده و افراد آموزش دیده مشغول کار هستن .

در کمترین زمان (30 دقیقه) لباس ها تحویل مشتری داده می شود .